Strategie

Onze strategie is gebaseerd op twee sporen: enerzijds focussen we op de continue verbetering van commercial & operational excellence in onze kernactiviteiten en anderzijds investeren we in de ontwikkeling van veelal technologiegedreven dienstverlening met een hoge toegevoegde waarde in het human capital-domein. Dit zijn twee complementaire sporen, die onze huidige concurrentiekracht direct versterken én zorgen voor een transformatie naar een meer digitaal en technologiegedreven USG People. Tegelijkertijd richten we ons op de combinatie van hoogwaardige technologische oplossingen en persoonlijke dienstverlening. Onze activiteiten zijn onderscheidend gepositioneerd met vier gespecialiseerde star brands: Start People, Unique, USG Professionals en Secretary Plus. De star brands zijn elk gefocust op een specifiek marktsegment waarop hun infrastructuur – het distributienetwerk, de klant- en kandidatennetwerken, de toegepaste technologie en de aanwezige expertise – volledig is gericht. Zo kunnen we de beste oplossingen aanbieden in elk marktsegment. De positionering is geconcentreerd in vier aangrenzende kernlanden: Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Deze landen vertegenwoordigen een markt met een huidige omvang van in totaal bijna € 60 miljard, wat fundamenteel goede mogelijkheden biedt voor groei en een gezond rendement. Onze strategie leidt tot het maximaliseren van talenten, financiële en socialewaardecreatie voor alle stakeholders en daarmee tot een duurzaam bedrijfsmodel.

Star Brands 2016 NL web

Privacy Statement
Cookie Statement
© 2018 - Recruit Global Staffing