USG People The Netherlands changes direction to adapt to rapidly changing job market

Monday, 05 November 2018

New organisational structure to focus on role of ‘director of work’

This morning USG People The Netherlands presented its new direction. To be able to respond even better to the rapidly changing job market, the second largest temporary employment agency in the Netherlands is changing its organisational structure, with one joint board and a clearer focus on sectors to enable the organisation to fulfil the role of ‘director of work’ even better. At the same time the organisation is increasing its investment in digitisation. Well-known names such as Unique and Start People will continue to exist as independent brands with USG People as overriding brand. The ambition is to work together to provide 100,000 people with meaningful jobs each year.

 “There are over a quarter of a million unfilled vacancies in the Netherlands and yet there are large groups of people who are unable to get a job. With the many changes currently visible in the job market – including shortages, technological advances, transparency and flexibilisation – the market is in jeopardy of grinding to a halt. As the number 2 player in the Dutch market, USG People has a responsibility to address this and help the job market stay healthy,” said USG People The Netherlands CEO Raymond Puts. “To better meet this challenge better we have adjusted our organisational structure and from now on will operate jointly from within USG People to minimise the mismatch between supply and demand.”

Focus on people
“Combining our activities gives us an extremely broad knowledge of the most important market sectors,” Puts said. “This will increase our ability to use targeted training to help bridge the gap between supply and demand while helping fill those quarter of a million job vacancies. As the name USG People suggests, the focus of our new direction will be even more on people. Working together as a single organisation will increase our ability to deal with people individually and advise them on possible retraining options to develop new skills. Our new USG People College will play a role in this.”

USG People as umbrella organisation
The USG People brands will be positioned clearer. That way candidates and companies looking for a new job or new talent will have a better idea what to expect from the brands. At the same time USG People will focus even more on the markets in which it is strong. USG People will be the umbrella brand above the independent formulas of Start People, Unique, USG Professionals, USG Engineering, Technicum, ASA, Secretary Plus, Easy Way and Receptel. This will enable us to respond quickly to changes in the market, while allowing the formulas to benefit from the combined expertise. And we will be able to increase engagement, commitment and training while serving our existing and future clients in a more focused way and making the digital possibilities available to even more people. This ambition is a perfect fit within our parent company Recruit Global Staffing whose global temporary employment activities are complemented by the world’s largest vacancy site Indeed and the latest addition Glassdoor.

Employees understand change of direction
No jobs will be lost in our front-office organisation as a result of the changes, while our employees in the field organisation will be supported by the new organisation out of a combined head office with high-quality expertise in each subarea. The reallocation of the support function will on balance result in the loss of several jobs. The new focus on expertise will also lead to the hiring of new employees with specific know-how. All of our general managers and unit management will be able to remain on board to deliver this great contribution. “Our employees have reacted positively to the changes. They understand the choices we are making and the step feels like a logical one to them,” said Puts.

New board
This morning all USG People The Netherlands staff were notified of the new direction and the organisational structure that goes with it. The new board, which will take up its new umbrella role as of 1 December 2018, will consist of five members:

Raymond Puts – CEO
Johan Bogaard – Chief Financial Officer (CFO)
Leonie Belonje - Chief Human Resources Officer (CHRO)
Marion van Happen - Chief Operating Officer (COO)
Adriaan Belonje – Chief Commercial Officer (CCO)

=====

Dutch version:

USG PEOPLE NEDERLAND PAST KOERS AAN OP SNEL VERANDERENDE ARBEIDSMARKT
Nieuwe organisatiestructuur stelt rol als ‘regisseur van werk’ centraal.

USG People Nederland heeft vanochtend haar nieuwe koers gepresenteerd. Om nog beter in te spelen op de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt, past de een na grootste uitzendorganisatie van Nederland haar organisatiestructuur aan. Met één gezamenlijke directie en een duidelijkere focus op sectoren, zodat de organisatie nog beter de rol van ‘regisseur van werk’ kan vervullen. Er wordt meer geïnvesteerd in digitalisering. Bekende merken als Unique en Start People blijven bestaan als zelfstandige merken met USG People Nederland als overkoepelend merk. De ambitie is om zo gezamenlijk ieder jaar 100.000 mensen betekenisvol werk te bieden.

“Er zijn in Nederland ruim een kwart miljoen openstaande vacatures en tegelijkertijd toch grote groepen mensen die niet aan het werk komen. Door alle veranderingen op de arbeidsmarkt, zoals schaarste, technologisering, transparantie en flexibilisering, dreigt de arbeidsmarkt op slot te raken. Als tweede speler binnen de uitzendwereld in Nederland, heeft USG People de verantwoordelijkheid om dit aan te pakken en de arbeidsmarkt te helpen gezond te houden”, legt CEO van USG People Nederland Raymond Puts uit. “Om deze uitdaging beter aan te gaan, hebben we onze organisatiestructuur aangepast en gaan we voortaan gezamenlijk vanuit USG People opereren om de mismatch tussen vraag en aanbod te verkleinen.”

De mens centraal
“Door het samenvoegen van onze activiteiten hebben we een hele brede kennis van de belangrijkste marktsectoren”, aldus Puts. “Hierdoor zijn wij nog beter in staat om door middel van gerichte scholing vraag en aanbod nog dichter bij elkaar te brengen en een bijdrage te leveren aan het invullen van die kwart miljoen openstaande vacatures. In lijn met onze naam USG People, staan mensen nog meer centraal in onze gewijzigde koers. Als één organisatie hebben we meer ruimte om mensen persoonlijk te begeleiden en advies te geven over mogelijke omscholing om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Ons nieuwe USG People College gaat hier een rol in spelen.”

USG People als paraplu
De merken van USG People Nederland gaan duidelijker gepositioneerd worden. Zo weten kandidaten en bedrijven in hun zoektocht naar een nieuwe baan of nieuw talent beter wat ze van de merken kunnen verwachten. Tegelijkertijd gaat USG People nadrukkelijker kiezen voor de markten waar ze sterk in zijn. USG People wordt het paraplumerk met daaronder de zelfstandige formules Start People, Unique, USG Professionals, USG Engineering, Technicum, ASA, Secretary Plus, Easy Way en Receptel. Hierdoor zijn we in staat snel te reageren op veranderingen in de markt en zijn alle formules in staat te profiteren van de gecombineerde expertise en kunnen we nog meer binden, boeien en opleiden, huidige en toekomstige klanten nog gerichter van dienst zijn en de digitale mogelijkheden voor nog meer mensen beschikbaar maken. Deze ambitie past uitstekend binnen ons moederbedrijf Recruit met naast de wereldwijde uitzendactiviteiten, de grootste vacaturesite ter wereld Indeed en het net toegetreden Glassdoor.

Personeel snapt koerswijziging
In onze front-office organisatie kost dit geen arbeidsplaatsen, onze medewerkers in de veldorganisatie zullen door de nieuwe organisatie ondersteund worden door een gebundeld hoofdkantoor met hoogstaande expertise op ieder deelgebied. Door deze her-allocatie van de ondersteuning gaan per saldo enkele arbeidsplaatsen verloren.

Door de nieuwe focus op expertise worden ook nieuwe medewerkers aangeworven met specifieke kennis. Onze algemeen directeuren en unitmanagement kunnen voltallig aan boord blijven om deze prachtige bijdrage te gaan leveren. “Ons personeel heeft positief gereageerd op de veranderingen. Ze snappen de keuzes die we maken en het voelt voor hen als een logische stap”, aldus Puts.

Nieuwe directie
Vanmorgen zijn alle medewerkers van USG People Nederland op de hoogte gesteld van de nieuwe koers en het bijbehorende organogram. De nieuwe directie start per 1 december 2018 in hun nieuwe overkoepelende rol en bestaat uit vijf personen:

Raymond Puts – CEO
Johan Bogaard – Chief Financial Officer (CFO)
Leonie Belonje - Chief Human Resources Officer (CHRO)
Marion van Happen - Chief Operating Officer (COO)
Adriaan Belonje – Chief Commercial Officer (CCO)

Privacy Statement
Cookie Statement
© 2018 - Recruit Global Staffing