Onze mensen

USG People draait om mensen. Het succes van onze onderneming is dan ook in sterke mate afhankelijk van de prestaties van onze medewerkers. Inzet en competenties van de individuele medewerkers, maar ook de onderlinge verbondenheid en de wijze waarop wordt samengewerkt, zijn bepalend voor de resultaten, de ontwikkeling en de verdere groei van USG People. Vanuit die overtuiging investeren we continu in goed werkgeverschap. Duurzame inzetbaarheid en meer specifiek het maximaliseren van talent, spelen hierbij prominente rollen. Duurzame inzetbaarheid heeft te maken met de vraag hoe ‘arbeidsmarktfit’ iemand is. We vinden het belangrijk te investeren in flexibele, betrokken, competente en gezonde medewerkers. Het maximaliseren van talent heeft te maken met iemands drijfveren, bevlogenheid, opleiden en ontwikkelen. Medewerkers die hun bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van zichzelf en USG People, maar ook relevante kennis en competenties blijven ontwikkelen voor de arbeidsmarkt in bredere zin. We bieden onze medewerkers een stimulerende werkomgeving en faciliteren hun ontwikkeling. Dat biedt voor medewerkers in alle onderdelen en lagen van de organisatie mogelijkheden om hun talenten te laten groeien. Het hr-beleid en de processen zijn erop ingericht om dat zo goed mogelijk te faciliteren.

HRM EVP 2016 NL web

Privacy Statement
Cookie Statement
© 2018 - Recruit Global Staffing