Business principles

De business principles vormen de grondslag voor de cultuur en identiteit die we nastreven bij het verwezenlijken van onze missie en visie. Wij geloven sterk in onze gesegmenteerde marktbenadering en zijn ervan overtuigd dat de verantwoordelijkheid die we aan onze star brands geven, hen in staat stelt zich succesvol te ontwikkelen en te groeien. De business principles vormen de gemeenschappelijke waarden die we in onze hele organisatie in de dagelijkse praktijk tot uitdrukking willen brengen.

BP main

Resultaatgerichtheid

De waardecreatie van USG People wordt in grote mate bepaald door onze medewerkers. Zij zijn de motor achter de resultaten die de organisatie realiseert voor al onze stakeholders. Een resultaatgerichte cultuur vormt voor USG People de basis voor een goed rendement en continuïteit. Resultaatgerichtheid is een belangrijke eigenschap in de dienstensector, waar de concurrentie groot is en er veel verwacht wordt van ieders individuele bijdrage. Met een resultaatgerichte inzet van onze medewerkers helpen we onze klanten om te winnen. Onze dagelijkse focus ligt op onze klanten en kandidaten, waarbij we denken in kansen en mogelijkheden. Ons uitgangspunt is dat het altijd beter kan. De dienstverlening staat altijd centraal en de behoeften van onze klanten en kandidaten zijn leidend. In de ontwikkeling van onze medewerkers nemen proactiviteit, verantwoordelijkheid en daadkracht een belangrijke plaats in. Zo creëren we een winnaarsmentaliteit en genereren we toewijding en focus op ons werk.

Passie

Het maken van de juiste match resulteert in gepassioneerde medewerkers en gepassioneerde medewerkers zorgen voor juiste matches. Passie bij onze eigen medewerkers toont onze klanten en kandidaten dat USG People de juiste match maakt tussen de ambities en competenties van de kandidaat enerzijds en de opdracht van onze klant anderzijds – een essentieel element in onze dienstverlening. Wij zijn ondernemende, hardwerkende professionals met passie voor ons vak. Passie is de energie die ons drijft. Gepassioneerde mensen durven bestaande grenzen te overschrijden en brengen hun ideeën en voorstellen overtuigend en met enthousiasme over. Ze kunnen hun ideeën en keuzes onderbouwen en beargumenteren, wat resulteert in succesvolle relaties met klanten en kandidaten. Dit raakt de kern van de USG People-cultuur.

Verbondenheid

De waarde van USG People zit voor een groot deel in de medewerkers, ons ‘menselijk kapitaal’. Door deze met elkaar te verbinden, ontstaat een maximaal niveau van kennis en expertise in onze organisatie, twee van de meest essentiële waardebepalende factoren in onze dienstverlening. Naast de verbondenheid tussen medewerkers onderling, is ook verbondenheid tussen werkgevers en werkzoekenden een fundamenteel aspect in de bedrijfsvoering van USG People. Ons bestaansrecht zit in het maken van de optimale verbinding tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Dit begint bij het bouwen van een duurzame verbinding met klanten en kandidaten.

Professionaliteit

De aanwezigheid van vakkennis en expertise bij onze medewerkers en doelgerichte toepassing hiervan, zijn bepalende factoren in het onderscheidend vermogen van onze dienstverlening. Onze medewerkers stellen hoge eisen aan zichzelf en aan elkaar. Een hoog niveau van vakkundigheid en kwaliteitsgerichtheid zijn elementaire drijfveren binnen USG People. Onze organisatie kent een groot zelfstandig leervermogen en past zich aan nieuwe ontwikkelingen aan. Hierdoor zijn wij in staat nieuwe kennis en inzichten direct in de praktijk toe te passen. Dit komt ten goede aan onze dienstverlening. USG People streeft naar de toepassing van nieuwe werkvormen en meer efficiënte organisatiestructuren. Vertrouwen stellen in de professionaliteit en effectiviteit van onze medewerkers zijn randvoorwaarden om een goede werking van de organisatie te waarborgen.

Vooruitgang

We streven naar continue ontwikkeling van onze toegevoegde waarde. Ook in de dienstensector spelen innovatie en technologische toepassingen een steeds grotere rol in het onderscheidende vermogen. Het toepassen van nieuwe technologieën draagt bij aan de ontwikkeling van onze toegevoegde waarde en aan versterking van onze concurrentiepositie. De drive bij onze medewerkers om vooruit te gaan, stimuleert en faciliteert deze ontwikkeling. We geloven dat alles beter, effectiever en efficiënter kan. Daarom streven we naar een cultuur waarin innovatie en creativiteit worden gestimuleerd. Een cultuur van dialoog, experimenteren en voortdurende verbetering. We zijn continu op zoek naar de beste manier om onze klanten en kandidaten te bedienen, zien kansen om te innoveren en bedenken mogelijkheden voor nieuwe producten of diensten.

Privacy Statement
Cookie Statement
© 2018 - Recruit Global Staffing