In verbinding met onze stakeholders

We wisselen continu met al onze stakeholders van gedachten, om hun behoeften te kennen en hierop in te spelen met als doel de arbeidsmarkt verder te brengen. Zo onderzoeken we constant of we nieuwe toegevoegde waarde kunnen leveren en monitoren we tevens of onze dienstverlening goed aansluit bij de verwachtingen van de stakeholders en bij de actuele trends en ontwikkelingen in de markt. De dialoog met onze stakeholders voeren we in feite elke dag. We overleggen voortdurend met bijvoorbeeld klanten, ondernemingsraden, leveranciers en collega’s. We organiseren bijeenkomsten die speciaal bedoeld zijn voor debat en dialoog, voor zowel medewerkers als voor klanten en relaties. Daarin stellen we gericht vragen en leggen we de deelnemers dilemma’s voor. Voorbeelden hiervan zijn: een arbeidsmarktdebat ten behoeve van de hr-community, rondetafelsessies in kleinere setting met klanten en relaties. Ook zijn we lid van netwerken en beroepsorganisaties, staan we in contact met beleidsmakers en politici en overleggen we met vakbonden.

Privacy Statement
Cookie Statement
© 2018 - Recruit Global Staffing