In de maatschappij

Het is onze primaire rol om de arbeidsmarkt beter te laten functioneren, door mensen en werk effectief bij elkaar te brengen. We doen dit door diensten te ontwikkelen en aan te bieden die de arbeidsmarkt faciliteert en vooruit helpt. Onze grootste uitdaging is om de ontwikkeling van alle potentieel aanwezige talenten te maximaliseren, door het ontwikkelen van oplossingen die helpen om het arbeidspotentieel beter te vinden, te verbinden en te benutten. We doen dit onder andere door mensen te verbinden met elkaar, met hun talenten, drijfveren en netwerken, en met organisaties. Met dat doel leggen we verbindingen tussen een grote diversiteit aan mensen. Op die manier dragen wij bij aan een inclusieve, circulaire arbeidsmarkt met een gezonde dynamiek, waardoor onze maatschappij en onze economie beter functioneren. Een beter werkende arbeidsmarkt zorgt ervoor dat meer mensen kunnen deelnemen. Het leidt tot een bredere en hogere participatie, wat weer leidt tot een beter functionerende maatschappij met meer welvaart voor iedereen. Onze maatschappelijke relevantie hebben we samengevat in de volgende thema’s: fit zijn voor de arbeidsmarkt, diversiteit en inclusiviteit, (sociale) innovatie en milieu.

Maatschappelijke Relevantie 2016 NL web

Privacy Statement
Cookie Statement
© 2018 - Recruit Global Staffing