Vakkennis en veranderbereidheid voor een fitte arbeidsmarkt

Tuesday, 16 February 2016

USG People en AOG School of Management publiceren vandaag hun onderzoek naar de toekomst van mens en robot op de arbeidsmarkt. Zij concluderen dat in de nabije toekomst de huidige stabiliteit in functie en benodigde vaardigheden zal verdwijnen. Dit doet een stevig appèl op iedere burger om te blijven leren, niet alleen vakmatig maar juist ook in de omgang met verandering.

Het rapport ‘De toekomst van mens en robot. Samen op de arbeidsmarkt’ is gepresenteerd tijdens het Werkverkenners LIVE event 'Mijn collega de robot’, over de kansen van robotisering en digitalisering voor de arbeidsmarkt. Dit event vond vandaag plaats in Media Plaza te Utrecht.

De arbeidsmarkt zal drastisch veranderen onder invloed van digitalisering en robotisering van onze samenleving. USG People en AOG School of Management zijn ervan overtuigd dat deze ontwikkeling garant staat voor nieuwe kansen. Zij onderzochten welke kansen robotisering en digitalisering bieden aan organisaties en professionals en hoe we arbeid en de arbeidsmarkt zouden moeten (re)organiseren zó dat we deze kansen optimaal benutten’. Het onderzoek werd uitgevoerd via een digitale onderzoeksmethode volgens de principes van social learning, waarin juist de mensen uit de werkpraktijk hun mening inbrachten. De eindconclusies worden hieronder weergegeven.

Conclusies

  • Een leven-lang-leren is waarschijnlijk net zo weinig ‘nieuw’ als een opmerking dat het noodzakelijk zal zijn goed opgeleid te zijn in je professie. Echter, de combinatie van deze constateringen met verdwijnende stabiliteit in gewenste vaardigheden, is wel degelijk nieuw en leidt tot een stevige uitdaging: Being skilled in change, as well as being skilled in one’s profession.
  • De veranderbaarheid en beweeglijkheid van organisaties verschuift naar hoe deze gaan denken over het managen van hun menselijke arbeid en over ‘the workplace’ in zijn totaliteit. Talent management wordt meer en meer ‘Talent Diversity’ waarbij de rekrutering (en opleiding) verschuift naar de arbeidsmarkt als geheel. Organisaties moeten zich in toenemende mate (digitaal) verbinden en samenwerken met de omringende externe arbeidsmarkt.
  • Op basis van nieuwe technologie veranderen sociale netwerken in digitale ‘service networks’. Technologie opent de mogelijkheden voor het ontstaan van ‘app-run on-demand-agencies’ die bestaande organisaties in verlegenheid (kunnen) brengen als deze niet serieus ‘werk maken’ van het fundament onder deze ontwikkelingen: het bieden van transparantie.
  • Onontkoombaar naar de toekomst toe is de noodzakelijke andere rol en scope van HR (reinventing the HR Function). Haar positie moet meer strategisch worden, haar scope breder (van HR naar Workforce Management) en haar analyses meer data-based (Workforce- en HR-Analytics).

Download het volledige rapport De toekomst van mens en robot samen op de arbeidsmarkt.

Robot handen

Privacy Statement
Cookie Statement
© 2018 - Recruit Global Staffing